Vara vald

Vara vald
Trüki E-mail

v5aravald

Vara vald asub Ida-Eestis Tartu maakonna kirdeosas. Valla põhjapiir on maakonna põhjapiiriks ja idapiir ühtib Peipsi järvega. Vara vald piirneb kuue naabervallaga: põhja pool Alatskivi ja Peipsiääre vald, lõuna pool Võnnu, Mäksa, Luunja ja Tartu vald. Vara valda läbib Tartu-Kallaste maantee. Kaugus Tartust 20 km.

Pindalalt on Vara vald Tartu maakonnas suurim - 333,04 km2.

Elanike arv seisuga 01.jaanuar 2015 on 1909, mis moodustab kogu Tartu maakonna rahvastikust 1,36%. Asustustihedus on 5,88 in/km2.

Valla territoorium jaguneb 28 külaks: Alajõe, Kargaja, Kauda, Keressaare, Koosa, Koosalaane, Kusma, Kuusiku, Matjama, Meoma, Metsakivi, Mustametsa, Papiaru, Pilpaküla, Praaga, Põdra, Põldmaa, Põrgu, Rehemetsa, Selgise, Sookalduse, Särgla, Tähemaa, Undi, Vara, Vanaussaia, Välgi, Ätte.

Vallamaja asub Vara keskuses Vara külas.

 
 

Tähtis teada

Enampakkumisteade

Kuulutuste avaldamine valla lehes on tasuline. Täpsem info on siin

OÜ Leviisia Lilled aiand Undi külas pakub uuenenud valikus suvelilli.
Olete oodatud igal nädalapäeval.
Info tel. 5076775