Vara vald

Vara vald
Trüki E-mail

v5aravald

Vara vald asub Ida-Eestis Tartu maakonna kirdeosas. Valla põhjapiir on maakonna põhjapiiriks ja idapiir ühtib Peipsi järvega. Vara vald piirneb kuue naabervallaga: põhja pool Alatskivi ja Peipsiääre vald, lõuna pool Võnnu, Mäksa, Luunja ja Tartu vald. Vara valda läbib Tartu-Kallaste maantee. Kaugus Tartust 20 km.

Pindalalt on Vara vald Tartu maakonnas suurim - 333,04 km2.

Elanike arv seisuga 01.jaanuar 2015 on 1909, mis moodustab kogu Tartu maakonna rahvastikust 1,36%. Asustustihedus on 5,88 in/km2.

Valla territoorium jaguneb 28 külaks: Alajõe, Kargaja, Kauda, Keressaare, Koosa, Koosalaane, Kusma, Kuusiku, Matjama, Meoma, Metsakivi, Mustametsa, Papiaru, Pilpaküla, Praaga, Põdra, Põldmaa, Põrgu, Rehemetsa, Selgise, Sookalduse, Särgla, Tähemaa, Undi, Vara, Vanaussaia, Välgi, Ätte.

Vallamaja asub Vara keskuses Vara külas.

 
 

Tähtis teada

Jäätmekava 2015-2020 eelnõu lisadega

Kuulutuste avaldamine valla lehes on tasuline. Täpsem info on siin

Enampakkumisteade

Vallavalitsus pakub tööd